Nastavení automatické odpovědi

Formát automatické odpovědi
Automatické odpovědi se odesílají bez obsahu předchozí zprávy, aby nemohlo dojít ke zneužití originální zprávy - např. pro rozesílání spamu.

Krok 1
Přihlašte na adrese webmailu: https://web.mail25.cz/

Vytvoření automatické odpovědi

Krok 2
Nastavení -> Filtry -> Vytvořit

Krok 3
Vyplňte položky: - Název filtru: Automatická odpověď
- Rozsah: Všechny zprávy
- Akce: Odpovědět se zprávou
- Zpráva: Vaše zpráva
- Předmět zprávy
-> Uložit

Zrušení automatické odpovědi

Krok 1