Omezení velikosti zpráv

Maximální velikost jedné zprávy (text a přílohy dohromady) je omezena na 35 MB.

Pro zasílání větších souborů použijte nějakou z dostupných služeb pro sdílení souborů.

Technické podrobnosti

S ohledem na technickou realizaci přenosu emailů jsou reálné limity nastaveny trochu výš, protože při přenosu dochází k převodu do base64 formátu, který je datově náročnější:

Velikost celé odchozí zpráy je omezena na 50 MB
Velikost celé příchozí zprávy je omezena na 50 MB
Velikost přílohy, kterou lze nahrát přes webmail je 35 MB.

Stanovené limity jsou nastavené pro všechny účty a nelze je upravit.