Pravidla pro vytváření hesel

- Doporučujeme pro každou službu používat jiné heslo.
- Doporučujeme, aby heslo obsahovalo kombinaci malých, velkých písmen, číslic a speciální znaků ()@#$.,).
- Doporučujeme používat hesla s minimální délkou 10 a více znaků
- Heslo nesmí obsahovat části emailové adresy (např. uživatelské jméno nebo název domény).
- Heslo nesmí obsahovat známé fráze či hesla (např. heslo, p@ssword).
- Heslo nesmí opakující se sekvence (např. abcabc, 123456).
- Při změně hesla musí být nové heslo rozdílné od předchozího.

Změna hesla

Krok 1
Přihlašte na adrese webmailu: https://web.mail25.cz/

Krok 2
Nastavení -> Heslo
-> Vyplňte současné heslo, nové heslo a nové heslo pro kontrolu
-> Uložit

Zapomenuté heslo

V případě zapomenutého heslo k emailové schránce, se prosím obraťte na podporu.

Způsob uchování hesel

Hesla k emailovým účtům ukládáme v podobě SHA512 otisku (hashe). Každé heslo je osoleno pomoci 16 znaků, které jsou pro každé heslo unikátní. V žádné části systému se hesla neukládají v jejich čitelné podobě.